21 feb 2015

Vintersäsong
Tidsbokning, reception, shop och restaurang har stängt för säsongen.
Banan är just nu inte lämplig för golfspel och skidspåren är borta efter mildvädret.
Kansliet är i normalfall bemannat mån. 10.00 - 11.30. Tis - fre 10.00-14.00

Till medlemmarna: Boka redan nu in vårens städdag söndagen den 19 april med början kl 10.00 och vårmötet söndagen den 19 april kl 13.00 i klubbhuset.

Skogsröjarna

Skogsröjarna 1

Skogsröjarna träffas ett 10-tal söndagar under vintersäsongen för att röja och snygga till i banans skogspartier. Ett mycket uppskattat arbete.

Skinksvingen - årets sista tävling

Skinksving Ulf Hedberg
Ulf Hedberg vann årets sista tävling Skinksvingen på 23 poäng, den 7 december. Med lottens hjälp vann Håkan Carlsson den andra skinkan. 17 tappra personer ställde upp.

Höstmötet 2014

Mikael och Leif
Mikael Notting och Leif Unenge valdes in i styrelsen.
Sanna Mareniusson valdes också in men var ej med när bilden togs.

Beslut togs enligt de handlingar som varit tillgängliga före Höstmötet. Från att tidigare ha haft 25 medlemsformer sker förenklingar och antalet reduceras till 7 nämligen, Plus, Vardag, Mini, Start, Familj, Junior och Klipp. Innebörden redovisas i möteshandlingarna och beskrivs närmare under medlemsavgifter. Ditt medlemskap konverteras av klubben till den nya medlemsformen.

Ordförandebrev i november 2014

Hasse K
Ordförande Hans Karlsson

- Ekonomin är fortsatt försiktigt stabil och vi siktar på ett positivt resultat vid årets slut.
- Salim Chowdhury kommer att driva restaurangen även nästa år.
- Klubbens pro Mattias Pettersson fortsätter också säsongen 2015.
- Anton Karlsson, fostrad i Vassunda GK, blev Årets Golfare i Uppland.
- Banan har varit i utmärkt skick i år och förbättringsarbetet fortsätter.
- Klubben ska vara det bästa alternativet för den som vill golfa långt upp i åren.
- Medlemmarnas ideella arbete är nyckeln till framgång.

Ny klocka hjälper till att slå ut i rätt tid

Startklocka
Nu finns det en ny klocka uppsatt mellan första tee och klubbhuset. Det blir därmed lättare att hålla reda på tiden så att utslagen sker på rätt klockslag.

  • Skogsröjarna

    2014-12-21 - 2015-03-29 Arbetsdagar för skogsröjarna 2014-2015 Hej skogsarbetare! Skogsarbetet är igång. Hoppas ni ställer u …