Tävling - Golfhäftet Trophy - lördag 29 juli

2-mannalag greensome poängbogey, 6 utslag per spelare (6 valfria)

Kanonstart 09:30

Utförligare information finns under Tävling. Anmälan sker via www.golf.se

Dag: 29 juli 2017
Plats:Vassunda
Inträde:150 kr för innehavare av Golfhäftet, övriga 200 kr
Kontakt:Tävlingsledare Mileva och Arne Lundgren, Matilda Johnell och Jörgen Jonsson
Kategori:Tävling, Par-/lagtävling