Ny klocka hjälper till att slå ut i rätt tid

Startklocka
Nu finns det en ny klocka uppsatt mellan första tee och klubbhuset. Det blir därmed lättare att hålla reda på tiden så att utslagen sker på rätt klockslag. Det är Göran Swenson som byggt ihop klockan som består av tre urtavlor vända i olika riktningar och uppsatta på en pampig gjutjärnsstople. De tre klockorna är synkroniserade via radiosignal och exakt samma tid visas i alla riktningarna.

”Det har framkommit att vi bör ha en tydligare tidsanvisning vid starten på banan. Länge har det suttit en klocka ner på driving-range, men den har kunnat vara svår att se från vissa håll. När styrelsen bestämde att sätt upp en ny klocka så tog jag på mig uppdraget. Vi hoppas att våra gäster och medlemmar nu blir nöjda med den nya klockan. Att slå ut i rätt tid är viktigt för att vi skall få spelet att flyta friktionsfritt”, säger Göran Swenson från styrelsens sida.