Hans Karlsson ny ordförande

Albert o Hans
Albert Sjöberg lämnar över ordförandeklubban till Hans Karlsson

På Höstmötet den 5 december i Vassunda GK valdes Hans Karlsson till ordförande för 2014 och han efterträder Albert Sjöberg. Hans har en yrkesmässig bakgrund inom IKEA och var kassör i Vassunda GK 2008-2009.

Beslut togs enligt de handlingar som varit tillgängliga före Höstmötet. Årsavgifterna beslutades enligt styrelsens förslag. Den föreslagna budgeten och verksamhetsplanen godkändes. En inkommen motion avvisades av mötet eftersom en justering i omslopningen redan skett.

En del nya ledamöter valdes in i styrelsen. Anders Egerot, Joel Nejdling, Bengt Casterud och Göran Swenson valdes för en tid av två år. Olle Perols och Albert Sjöberg valdes för en tid av ett år. Bertil Bengtsson och Mona Neselius är redan valda och har ett år kvar på sina mandat.

Syrelsen för 2014 finns presenterad på denna sida. Klicka här.

Valberedningen för nästa år består av Urban Strömqvist och Leif Unenge. Den nya styrelsen utser sin representant senare.