Ny miljötoalett mellan hål 12 och hål 15

Miljötoalett
Greenkeeper Tomas Jansson har just avslutat markarbetet vid den nya miljötoaletten.

En ny miljötoalett är nu i bruk mellan hål 12 och hål 15. Sedan tidigare finns en miljötoalett mellan hål 5 och hål 13. Vassunda GK värnar om miljön och gör anpassningar till ett naturligt kretslopp. Därför finns nu två komposteringstoaletter med urinseparation på plats som kan användas. En toalett av den gamla modellen finns kvar mellan hål 8 och hål 10 under säsongen. Många personer inom klubben har varit engagerade i projektet med miljötoaletter, särskilt bör nämnas Billy Göransson och Åke Norin. Byggandet av miljötoaletterna har sponsrats av ÅC Företagen.